ĐĂNG KÝ

Chào mừng bạn tham gia HUP365, vui lòng nhập các thông tin dưới đây để đăng ký tài khoản

Đăng ký
請輸入邀請碼
2-15 ký tự, bắt đầu bằng chữ cái, có thể bao gồm chữ và số, ví dụ: an123
6-15 ký tự, có thể bao gồm chữ và số, ví dụ: abc123456
Vui lòng xác nhận mật khẩu
Dữ liệu của thành viên
Vui lòng nhập Mã Pin Rút Tiền gồm 6 chữ số, ví dụ: 123456
Vui lòng nhập Mã Pin Rút Tiền gồm 6 chữ số, ví dụ: 123456
Ví dụ: Jiangxi
Ví dụ: Nanchang
IFSC
Tên chi nhánh
Tên tài khoản
Ví dụ:6227002020690175526
Vui lòng nhập tên thật của bạn
Số Điện Thoại Đài Loan để nhận mã SMS xác nhận đăng ký tài khoản
{{langs.SixCode}}
Vui lòng nhập e-mail của bạn
Vui lòng chọn ngày sinh của bạn
Vui lòng nhập WeChat của bạn
Vui lòng nhập tài khoản QQ của bạn
Vui lòng nhập Facebook của bạn
Vui lòng nhập Line ID hoặc Số Điện Thoại đăng ký Line để nhận khuyến mãi
Vui lòng nhập ID WhatsApp của bạn
Vui lòng nhập Số Điện Thoại Zalo để nhận khuyến mãi
Vui lòng nhập số CMND
Vui lòng nhập tên thật của bạn
Số Điện Thoại Đài Loan để nhận mã SMS xác nhận đăng ký tài khoản
Vui lòng nhập e-mail của bạn
Vui lòng chọn ngày sinh của bạn
Vui lòng nhập WeChat của bạn
Vui lòng nhập tài khoản QQ của bạn
Vui lòng nhập Facebook của bạn
Vui lòng nhập Line ID hoặc Số Điện Thoại đăng ký Line để nhận khuyến mãi
Vui lòng nhập ID WhatsApp của bạn
Vui lòng nhập Số Điện Thoại Zalo để nhận khuyến mãi
Vui lòng nhập số CMND
Ví dụ: Jiangxi
Ví dụ: Nanchang
IFSC
Tên chi nhánh
Tên tài khoản
Ví dụ:6227002020690175526
Vui lòng nhập hình ảnh xác thực
thỏa thuận đăng ký người dùng

Nhận xét
1. Các mục có dấu * là bắt buộc
2. Chú ý: Nếu trong quá trình đăng ký, bạn gặp phải các vấn đề như trùng tên hoặc đăng ký không thành công xin liên hệ CSKH 24/24 HUP365 tại Line ID @HUP365